Domovní řád Haus 1

Apartmánový dům číslo 1, Sonnenalm, 8983 Bad Mitterndorf

Pro umožnění klidného a odpočinkového pobytu a za účelem ochrany a údržby svého majetku mají majitelé Domu I následující domovní řád:

Tento domovní řád je závazný pro všechny vlastníky, nájemce a uživatele domu.

1.

Bytový dům by měl být místem relaxace.

Mezi 20:00 a kolem 8:00 a mezi 13:00 a 15:00 je třeba se vyvarovat jakýchkoliv nepokojů.

Mytí nádobí a jiné hlučné používání kuchyně se po tuto dobu smí provádět pouze se zavřenými okny směřujícími do chodby, televizory, rádia a hudební nástroje lze ovládat pouze při hlasitosti pokoje. Dále je třeba se vyvarovat jakýchkoliv nepokojů na arkádách, balkonech a nádvoří. Psi musí být chováni tak, aby v době odpočinku neobtěžovali hlukem ani v domě, ani před domem. Rovněž je zakázáno nechávat motor auta zbytečně v chodu a v době odpočinku hlasitě zavírat dveře vozu.

Parkování zadní části vozidla jen v nejnutnějších případech, jinak budou výfukové plyny vtahovány do spodních bytů. Parkování vždy výfukem od domu.

Vyhněte se prosím koupání během nočního klidu. Během doby odpočinku je třeba se pokud možno vyhnout spuštění hlučných koupelnových ventilátorů. Abyste předešli zbytečnému hluku, neprocházejte prosím apartmány a pasáže s lyžařskými botami.

2.

Se společným majetkem by se mělo zacházet opatrně. Za vzniklou škodu odpovídá ten, kdo škodu způsobil. Jakékoli škody je nutné neprodleně nahlásit správci nebo správci objektu. Jiné škody – například způsobené vnějšími vlivy – je nutné neprodleně nahlásit, aby se předešlo velkým následným škodám.

3.

Správce nebo domovník má právo kdykoliv vstoupit do každého bytu, aby nedošlo k poškození celého objektu.

4.

Mimo byty a související sklepní kóje nesmí být umístěny žádné předměty.

5.

Aby se zamezilo znečištění domu a dvorku, smí se psy volně pobíhat mimo dům pouze v přiměřené vzdálenosti. Je třeba přísně dbát na to, aby nedošlo k znečištění domu a majetku.

6.

Povinností uživatelů bytu je udržovat chodbu pod rohožkami v čistotě

7.

Každý uživatel domu musí zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunitního systému.

8.

Schodiště a chodby nesmějí být dětmi využívány jako hřiště.

9.

Odpovědné osoby musí zajistit, aby výtah nemohly používat děti mladší 12 let.

10

Prádlo se nesmí vyvěšovat na okna bytu, na okna chodby ani na chodby samotné. Umístění sušicích stojanů na balkonech je povoleno, pokud sušicí stojany zůstanou zvenčí neviditelné. Koberce a ložní prádlo se nesmí vyklepávat ani převěšovat přes balustrádu na balkonech. (Vyvarujte se, prosím, i dalším znehodnocením fasády domu, např. postavením satelitních antén bez souhlasu schůze vlastníků, postavením skříní na balkonech a také rozmetáním ptačího semene způsobujícího ptačí trus.)

11.

Po setmění musí být vchodové dveře zamčeny.

12.

Z bezpečnostních důvodů byste se měli zaregistrovat a odhlásit u správce nebo správy nemovitosti.

13.

Za dodržování tohoto domovního řádu odpovídá správce a správa nemovitosti. Stížnosti jakéhokoli druhu je třeba nahlásit správci nebo správě nemovitosti.

Přejeme vám příjemný odpočinek a hezkou dovolenou v našem prázdninovém apartmánovém domě.

Bytový dům I